Cookies a webové majáky

Shromažďujeme informace, které zpravidla neumožňují identifikaci osoby užitím internetových technologií, včetně neomezeného užívání „session cookies“, „trvalých cookies“, „JavaScriptových značek“ a „webových majáků“ (nazývaných také „stopující pixely“, „pixelové značky“ nebo „akční značky“). S vývojem internetu můžeme k tomuto účelu uplatňovat a používat různé druhy technologií.

Cookies. Navštívíte-li tuto webovou stránku, váš počítač může přijmout jednu nebo více „cookies“, které vám pomáhají s osobním nastavením a podporují vaše užívání této webové stránky, našich služeb a/nebo služeb našich partnerů. „Cookie“ je malý textový soubor, který na internetový prohlížeč vašeho počítače přenáší webový server a který může webový server ve stejné doméně později číst. Nechcete-li přijímat cookies nebo chcete-li určit, kdy budete cookies obecně přijímat, můžete nastavit internetový prohlížeč, aby odmítal cookies nebo vás upozornil, je-li cookie umístěna ve vašem počítači. Více informací k tomuto tématu přinášíme v části „Vaše volby“ níže. I když naše cookies přijímat nemusíte, nastavíte-li internetový prohlížeč, aby odmítal cookies, je možné, že nebudete moci využívat všech možností a funkcí této webové stránky.

Cookies umožňují, aby webová stránka podle vašeho přání upravila informace, které se vám při používání této webové stránky zobrazují (jako je zobrazení přizpůsobeného obsahu a cílené zasílání reklam při vašich budoucích návštěvách této webové stránky), a šetřila čas ukládáním informací, abyste je při pozdějším používání naší webové stránky nemuseli znovu zadávat. Na tuto stránku můžeme cookies umísťovat přímo nebo jménem partnera, jehož reklama se na této webové stránce objeví, nebo jeho poskytovatelů služeb. Obecně platí, že cookies neidentifikují vaši osobu. Pokud jste si však při jedné ze svých návštěv této webové stránky vytvořili uživatelský účet, můžeme přiřadit cookie k informacím, které identifikují vaši osobu. Na této webové stránce můžeme použít kombinaci „session cookies“ a „trvalých cookies“ podle popisu níže.

Session Cookies. „Session cookie“ je dočasný soubor, jehož platnost vyprší poté, co zavřete svůj internetový prohlížeč. Poté, co se připojíte k této webové stránce, přiřadí session cookie vašemu počítači náhodně vygenerované, jedinečné identifikační číslo. Přiřazením identifikačního čísla vašemu počítači usnadňuje fungování některých funkcí našich webových stránek tím, že nám umožní uchovávat určité informace během návštěvy www serveru, jako jsou například informace o obsahu vašeho nákupního košíku při přechodu do pokladny. Session cookies také používáme pro shromažďování anonymních informací (tj. informací, které neidentifikují vaši osobu) o způsobu, jakým návštěvníci tuto webovou stránku používají – jaké stránky a odkazy používají a jakou dobu stráví na jednotlivých stránkách. Tyto informace (známé pod názvem „click-stream informace“) analyzujeme, abychom lépe porozuměli zájmům a potřebám návštěvníků a na jejich základě mohli zlepšit obsah a funkčnost této webové stránky.

Trvalé cookies. Na rozdíl od session cookie se soubory „trvalých cookies“ z vašeho počítače neodstraní po uzavření internetového prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na vašem počítači, dokud nevyprší platnost stanovená v příslušné cookie (například na konci kalendářního měsíce) nebo dokud je nevymažete. Trvalé cookies lze použít pro „označení“ vašeho počítače, takže pokud vy (nebo někdo jiný, používající váš počítač) navštívíte tuto webovou stránku znovu, náš server vás pozná, nikoli podle jména, ale podle „označení“ vašeho počítače. Díky tomu vám můžeme poskytovat individuální služby, aniž bychom znali vaši totožnost. Tento systém nám také umožňuje shromažďovat přesnější informace o způsobu, jakým návštěvníci využívají tuto webovou stránku při první návštěvě, a jak často se vracejí. Používání trvalých cookies nám umožňuje poskytnout vám lepší zážitek z nakupování a v některých případech vám používání cookies může ušetřit čas, protože nebudete muset opakovaně zadávat údaje, které již máme v databázi.

Webové majáky (Web Beacons). Navštívíte-li tuto webovou stránku, váš počítač může přijmout jeden nebo více „webových majáků“, které nám pomáhají doručovat cookies na tuto webovou stránku, shromažďovat anonymní informace o používání této webové stránky našimi návštěvníky a poskytovat vám upravený nebo cílený obsah na této webové stránce nebo prostřednictvím našich partnerů. Webové majáky (nazývané také „stopující pixely“, „1x1 gif“, „jednopixelové gif“, „pixelové značky“ nebo „akční značky“) jsou grafické obrázky, které nejsou obvykle větší než 1x1 pixel a jsou umístěny v různých pozicích na této webové stránce. Také nám pomáhají určit typ prohlížeče, klíčová slova vyhledávání, podle kterých se návštěvníci dostanou na naši webovou stránku, a názvy domén webových stránek, které na nás odkazují. Na tuto stránku můžeme webové majáky umísťovat přímo nebo jménem partnera, jehož značka se na této webové stránce objeví, nebo jeho poskytovatelů služeb. Rovněž nám pomáhají identifikovat vaši IP-adresu. Informace získané z webových majáků neumožňují vaši osobní identifikaci. Pokud jste si však při některé z návštěv této webové stránky vytvořili uživatelský účet (například při nákupu), můžeme vaše osobní údaje přiřadit k informacím získaným webovými majáky a využívat je stejným způsobem jako informace získané z cookies. Webové majáky nám rovněž poskytují více informací o e-mailech, které odesíláme. Webový maják v e-mailovém sdělení nám především pošle informaci o tom, že jste přijali, otevřeli nebo využili e-mail, který jste se od nás rozhodli přijmout.

Pokud přijímáte session nebo trvalé cookies, můžete je kdykoli zrušit prostřednictvím internetového prohlížeče (např. jakmile opustíte naši webovou stránku). Nechcete-li přijímat cookies nebo chcete-li určit, kdy budete cookies obecně přijímat, můžete nastavit internetový prohlížeč, aby odmítal cookies nebo vás upozornil, je-li cookie umístěna ve vašem počítači. I když naše cookies přijímat nemusíte, nastavíte-li internetový prohlížeč, aby odmítal cookies, je možné, že nebudete moci využívat všech možností a funkcí této webové stránky.

My i naši partneři využíváme poskytovatele služeb třetích stran, jimiž mohou být Google Analytics a Omniture nebo jiní, k šíření reklam naším jménem po celém internetu a někdy na této webové stránce. Tyto reklamy mohou shromažďovat anonymní informace o vaší návštěvě webové stránky, na které je taková reklama umístěna, o vašem používání těchto reklam i produktů a služeb, které poskytujeme my, naši partneři a naši dodavatelé, na základě použití pixelové značky nebo jiných webových technologií. My i naši partneři můžeme používat tyto anonymní informace pro poskytování cílených reklam na zboží a služby. Chcete-li získat více informací o těchto postupech a jak nastavit, aby tyto anonymní informace nebyly použity, navštivte https://thenai.org/opt-out/. Na stránce http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp můžete nalézt seznam poskytovatelů služeb třetích stran, kteří shromažďují anonymní informace, a/nebo zakázat shromažďování těchto anonymních informací o vás. Zakážete-li shromažďování svých informací prostřednictvím cookies, webových majáků a jiných nástrojů, budou vaše stávající cookies pro zobrazování reklam zrušeny a systém se pokusí umístit novou cookie, která dává poskytovatelům služeb pokyn, aby při zjištění této cookie („no-track“ cookie) nesledovali vaše budoucí činnosti. Jsou-li vaše prohlížeče nastaveny na odmítnutí cookies při vaší návštěvě stránky pro zakázání shromažďování informací, nebude možné ve vašem počítači umístit „no-track“ cookie. Rovněž pokud následně smažete „no-track“ cookies, použijete jiný počítač nebo změníte internetové prohlížeče, budete muset znovu zakázat shromažďování informací.