Predajca, spracovateľ údajov a osoba zodpovedná za obsah stránky

Predajca: DigRiv Ireland, Ltd
Číslo spoločnosti: 707578
Sídlo spoločnosti: DigRiv Ireland, Ltd
3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock
Dublin 1, Ireland
Ireland
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Identifikačné číslo DPH: IE6426071C
Riaditeľ: Margaret McMahon, Ryan Douglas
Stránka spoločnosti: Digital River Ireland Ltd
Číslo spoločnosti: 406071
Sídlo spoločnosti: Digital River Ireland Limited
3rd Floor Kilmore House
Park Lane
Spencer Dock
Dublin 1
Ireland D01 XN99
+ 353 61 230 000 phone
+ 353 61 230 001 fax
enquiriesemea@digitalriver.com
Identifikačné číslo DPH: IE6426071C
Riaditeľ: Margaret McMahon
Ryan Douglas